Incorporació Pedro Berruezo, professor ajudant DMI

Realitzarà la tesi doctoral en una de les línies de recerca del grup SCOPIA

Localització: Palma

Aquest octubre, el Sr. Pedro Berruezo Guillamón ha obtingut una plaça de professor ajudant en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Aquesta plaça comporta, per una banda, la impartició de 60 hores de classe i per l'altra, la realització d'una tesi doctoral dins una de les línies d'investigació del grup SCOPIA, sota la tutel·la dels doctors Sebastià Massanet i Daniel Ruiz. El doctorand s'ha incorporat ja al grup de forma efectiva a l'espera de la modificació oficial de la composició que es produirà dia 1 de gener de 2018.

El projecte de tesi doctoral és la construcció dels operadors lògics NAND i NOR en lògica borrosa. En particular, s'introduirà la definició d'aquests operadors en lògica borrosa, s'estudiarà la seva estructura, es proposaran mètodes de construcció i s'analitzarà la construcció d'altres operadors lògics derivats dels operadors NAND i NOR.

Data de l'esdeveniment: 16/10/2017

Data de publicació: Sun Oct 22 10:12:00 CEST 2017