Contactes de recerca

  • Grup consolidat a l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears IdISBa, des de 2013.
  • Integrants del grup són membres de la 'European Society for Fuzzy Logic and Technology' (EUSFLAT).
  • Contactes amb el Grup GIARA (Grup d'investigació en Intel·ligència Artificial i Raonament Aproximat) del Departament d'Automàtica i Computació de la Universitat Pública de Navarra. Grup especialitzat en processament d'imatges i agregació (Contacte amb els Drs. H. Bustince, E. Barrenechea, J. Fernández).
  • Contactes amb els Grups ARAI (Raonament Aproximat i Intel·ligència Artificial) i DECMAK (DECision MAKing) del Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de la Universitat de Granada. Especialitzat en presa de decisions i agregació de preferències. (Drs. E. Herrera-Viedma i F. Herrera).
  • Contactes amb el grup AGOP (working group on AGgregation OPerators) integrat en EUSFLAT (EUropean Society for Fuzzy Logic And Technologies) encapçalat pels investigadors T. Calvo, B. De Baets i R. Mesiar, especialitzat en operadors d'agregació.
  • Contactes amb el grup EUROFUSE (Uncertainty and Imprecision Modelling in Decision Making) encapçalat per l'investigador B. De Baets. Grup internacional de treball, també immers en EUSFLAT, especialitzat en connectius lògics (agregacions i implicacions) i presa de decisions.
  • Contacte amb el grup dels Professors J.M. Tavares i R. Natal, especialistes en tractament d'imatges, en segmentació (3D) d'imatges mèdiques i en biomecànica, de la Facultade d'Engenharia, Universidade do Porto.
  • Contacte amb els professors Michal Baczynski de l'Institute of Mathematics, University of Silesia, Katowice, Poland i Balasubramaniam Jayaram de l'Indian Institute of Technology Hyderabad, Índia, especialistes tots dos en implicacions borroses.
  • Contacte amb l'empresa noruega AnsuR Technologies AS, especialitzada en la recerca, disseny i venda d'aplicacions per a les comunicacions mòbils wireless, amb la que s'ha firmat un conveni de col·laboració per a la realització de doctorats industrials en el si de l'empresa