Tesis i treballs d'investigació

  • Fernández Peralta, R., "Characterization of some Families of fuzzy implication functions". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2018. Treball de Fi de Grau.