Tesis i treballs d'investigació

  • D. Ruiz Aguilera, "Estudi d'algunes propietats sobre uninormes idempotents". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2004. Treball d'investigació.