Informació general del grup

Àrea AEI: Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

Línies de recerca:

  • Eines del soft computing: desenvolupament teòric i aplicacions
  • Anàlisi i processament d'imatges. Aplicacions a imatges biomèdiques.
  • Lògica i conjunts borrosos. Funcions d'agregació i connectius lògics. Equacions funcionals. Models per a la presa de decisions.

Logo

Actualitat