Escoltar

Contactes de recerca

  • Grup consolidat a l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears IdISBa, des de 2013.
  • Integrants del grup són membres de la 'European Society for Fuzzy Logic and Technology' (EUSFLAT).
  • Contactes amb el Grup GIARA (Grup d'investigació en Intel·ligència Artificial i Raonament Aproximat) del Departament d'Estadística, Matemàtiques i Informàtica de la Universitat Pública de Navarra. Grup especialitzat en processament d'imatges i agregació (Contacte amb els Drs. H. Bustince, E. Barrenechea, J. Fernández).
  • Contactes amb el Grup SCI2S (Soft Computing i Sistemes d'Informació Intel·ligents) i el Laboratori DECMAK (DECision MAKing) del Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de la Universitat de Granada. Especialitzat en presa de decisions i agregació de preferències (Contacte amb els Drs. E. Herrera-Viedma i F. Herrera).
  • Contactes amb el grup AGOP (working group on AGgregation OPerators) integrat en EUSFLAT (EUropean Society for Fuzzy Logic And Technologies) encapçalat pels investigadors T. Calvo, B. De Baets i R. Mesiar i especialitzat en operadors d'agregació.
  • Contactes amb el grup EUROFUSE (Uncertainty and Imprecision Modelling in Decision Making) encapçalat per l'investigador B. De Baets. Grup internacional de treball, pertanyent a l'EUSFLAT, especialitzat en connectius lògics (agregacions i implicacions) i presa de decisions.
  • Contacte amb el grup dels Professors J.M. Tavares i R. Natal, especialistes en tractament d'imatges, en segmentació (3D) d'imatges mèdiques i en biomecànica, de la Facultade d'Engenharia, Universidade do Porto.
  • Contacte amb els professors Michal Baczynski de l'Institute of Mathematics, University of Silesia, Katowice, Poland i Balasubramaniam Jayaram de l'Indian Institute of Technology Hyderabad, Índia, especialistes tots dos en implicacions borroses.
  • Contacte amb l'empresa noruega AnsuR Technologies AS, especialitzada en la recerca, disseny i venda d'aplicacions per a les comunicacions mòbils wireless, amb la que s'ha firmat un conveni de col·laboració per a la realització de doctorats industrials en el si de l'empresa
  • Contacte amb els professors Radko Mesiar i Anna Kolesárová de la Slovak University of Technology in Bratislava, Eslovàquia, especialistes tots dos en implicacions borroses i funcions d'agregació.